MATLAB Switch – Case Yapısı


Bu yazımızda, MATLAB’da bulunan “switch – case” yapısına değineceğiz. Bir değişkenin farklı değerleri için işlem yapılacaksa, “switch – case” yapısı bize bu konuda yardım eder. “switch – case” yapısının temel amacı; “if – elseif” koşul deyimlerinde yazılan uzun koşulların yerine, kısa hatta tek karakter yazımı ile aynı işlevi görmektir. Örneğin; “x” isminde bir değişkenin, “-1“,”0“, “1” ve “2” olmak üzere dört tane alabileceği değer olsun. Biz bu değerlere göre farklı işlemler yaptırmak isteyelim. Bu durumu, “if-elseif” kullanarak yazalım:

if x == -1
  işlemler
elseif x == 0
  işlemler
elseif x == 1
  işlemler
else %veya "elseif x == 2"
  işlemler
end

Aynı durumu “switch – case” yapısı ile yazalım:

%syntax:
switch değişken
  case değer 1
    işlemler
  case değer n
    işlemler
  otherwise
    işlemler
end
switch x
  case -1
    işlemler
  case 0
    işlemler
  case 1
    işlemler
  otherwise %veya "case 2"
    işlemler
end

Eğer “-1” ile “0” değerlerinde aynı işlemleri, diğer değerlerinde de farklı işlemler yaptırmak istersek: 

if x == -1 || x == 0
    işlemler
elseif x == 1
    işlemler
else %veya x == 2
    işlemler
end
switch x
  case {-1, 0}
    işlemler
  case 1
    işlemler
  otherwise %veya "case 2"
    işlemler
end

Gördüğünüz üzere; “switch – case” yapısı bir değişkenin farklı değerleri için farklı işlemler yapılacaksa, bize kolaylık sağlar. Bir başka örnek ile konuyu pekiştirelim. Kullanıcının seçmiş olduğu bir ayın kaç günden oluştuğunu bildiren bir program oluşturalım. Kullanıcı açılan bir pencere yoluyla isteği ayı seçsin. Sonucu yine açılan bir pencere ile kullanıcıya bildirelim. Kullanıcı hatalı bir giriş yaparsa, ekrana hata bildiren bir pencere oluşturalım. “if-elseif” koşul deyimi ile “switch-case” yapısı arasındaki farkı anlamak için, kodumuzu iki türlü de yazalım: 

%kodlamaogreniyorum.com, 2020
clear all
clc
ay = inputdlg('Ay numarası: ','Giriş');
if ay{1} == "2"
    msgbox('Girdiğiniz ay 28 günden oluşur.');
elseif ay{1} == "1" || ay{1} == "3" || ay{1} == "5" || ay{1} == "7" ...
   || ay{1} == "8" || ay{1} == "10" || ay{1} == "12"
    msgbox('Girdiğiniz ay 31 günden oluşur.');
elseif ay{1} == "4" || ay{1} == "6" || ay{1} == "9" || ay{1} == "11"
    msgbox('Girdiğiniz ay 30 günden oluşur.');
else
    warndlg('Hatalı giriş yaptınız.','HATA');
end
%kodlamaogreniyorum.com, 2020
clear all
clc
ay = inputdlg('Ay numarası: ','Giriş');
switch ay{1}
  case '2'
    msgbox('Girdiğiniz ay 28 günden oluşur.');
  case {'1','3','5','7','8','10','12'}
    msgbox('Girdiğiniz ay 31 günden oluşur.');
  case {'4','6','9','11'}
    msgbox('Girdiğiniz ay 30 günden oluşur.');
  otherwise
    warndlg('Hatalı giriş yaptınız.','HATA');
end

switch – case – otherwise” mantığının iyice kavranması için akış diyagramları:

Bu yazımızda “switch – case” yapısına değinmiş olduk. Bir sonraki yazımızda, “switch – case” yapısını kullanarak hesap makinesi programı oluşturacağız.

Programın “.m” dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Görüşmek üzere!

Sponsorlu LinkİNDİR (Devam Et butonuna bastıktan sonra dosya otomatik indirilecektir, sekmeyi kapatabilirsiniz.)

close

Yeni yazılardan haberdar olmak için sitemize abone olun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Sadece yeni yazılarla ilgili mail alacaksanız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir